Algemene voorwaarden

Vaccinatie

Zonder een geldig vaccinatiebewijs zal uw kat geweigerd worden voor een verblijf in het hotel. Uw kat dient voor de hotelperiode te zijn ingeënt.

De verplichte vaccinaties zijn:

Kattenziekte, minimaal 2 weken van tevoren en niet ouder dan 3 jaar.

Niesziekte: Minimaal 2 weken van tevoren en niet ouder dan 1 jaar. Het vaccinatie bewijs wordt in het hotel bewaard zolang de kat aanwezig is.

Met nadruk willen wij er op wijzen dat ondanks dat alle katten gevaccineerd moeten zijn dit geen garantie biedt dat de katten geen niesziekte kunnen ontwikkelen.

Reservering

Bij reservering dien u de helft van het factuurbedrag per bank te voldoen. Dan pas is de reservering definitief. De andere helft dient 3 dagen voor de aankomstdatum per bank te zijn voldaan.

Annulering

Annulering tot 2 weken voor aanvang van het verblijf: volledige restitutie van het betaalde c.q. vervallen van de factuur, minus 20 euro administratiekosten.

Annulering binnen 2 weken voor aanvang van het verblijf, 50% van de opgegeven kosten/factuur worden in rekening gebracht.

Annulering binnen drie dagen voor aanvang van het verblijf, 100% van de opgegeven kosten/factuur worden in rekening gebracht.

De aangevraagde en bevestigde verblijfsperiode kan niet worden ingekort aangezien wij hier onze planning op baseren. Er kan wel naar beschikbaarheid worden verlengd.

Gezondheidsproblemen

Heeft uw kat bepaalde medicijnen nodig dan worden die uiteraard door ons gegeven. Indien uw kat onverwacht ziek mocht worden, zal deze door ons onder behandeling van onze of uw eigen dierenarts worden gesteld. De gemaakte kosten zullen aan de eigenaar van de kat worden doorberekend.

Niesziekte is een aandoening waarbij sprake is van een ontsteking van de voorste luchtwegen. Meerdere ziekteverwekkers spelen een rol. Afhankelijk van de ziekteverwekker, de leeftijd en de weerstand van de katten kunnen de verschijnselen minder ernstig zijn: niezen, wat hoesten met waterige neus- en ooguitvloeiing, tot zeer ernstig; sloom, koorts, niet eten, niezen, hoesten, ernstige neus- en ooguitvloeiing. Bij de eerste verschijnselen zullen de katten door ons naar de dierenarts gaan en apart geplaatst worden. De kosten voor de dierenarts worden aan u doorberekend. Deze kosten moeten worden voldaan bij het ophalen van de kat.

Niet ophalen van de kat

Uw kat dient te worden opgehaald op de overeengekomen datum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de hotelovereenkomst beëindigd zijn. Indien de eigenaar de kat niet heeft opgehaald na het verstrijken van de hotelperiode vindt aanmaning plaats. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van de kat, hebben wij het recht het gastdier naar een gecertificeerd asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de uiteindelijke hotelkosten, d.w.z. inclusief de periode van verlenging, te betalen, vermeerderd met de eventuele asielkosten.

Katers

Alle katertjes die ouder zijn dan 6 maanden moeten gecastreerd zijn om te mogen komen logeren.